Skip to content

www.tarantsec.se

Securitypersonal, Ordningsvakter, Första hjälpen

Scenstaket, Radioutrustning, Säkerhetsanalyser


Allt i samma nät.

Slide 1

Kontakt

Kontakta oss gärna

08 - 728 00 00

info@tarantsec.se

personal@tarantsec.se [Personal- & lönefrågor]

faktura@tarantsec.se [Faktura admin]

Tarantsec, Arenaslingan 4, 12127 Stockholm

Om oss

Namnet Tarantsec är en sammanslagning av orden "Tarantella" och "Security", där företagets syfte är att erbjuda dess kunder en spindelvävsliknande security (spiderweb security) som täcker och kontrollerar ett stort och brett område.

Site by 610 Consulting | Powered by Venue Plus